Víkendový kurs Feng-shui

Feng- shui je starobylé učení patřící do rodiny Taoistických nauk. Jeden z osmi pilířů Tao – moudrého pěstování života. Feng-shui se zabývá vazbami a vztahy mezi člověkem – konkrétním jedincem a prostorem – pracovním stolem, pokojem, domem, městem, krajinou… a časem.
 

Další ze série kursů

V tomto setkání se budeme věnovat škole formy, tedy tomu, co vnímáme v prostoru skrze našich pět smyslů. Škola formy je pro utváření prostoru základní. Ani sebejemnější kompasová metoda nebude účinná, když je nesoulad ve škole formy. Nutným předpokladem je zvládnutí a opravdové pochopení teorie jin-jang a pěti elementů. Další teoretické základy pro feng-shui - osm trigramů Ba gua, hexagramy (kniha I-ting), ranná a pozdní nebeská sekvence, čtverec Lo shu, numerologické systémy, taoistický kalendář, horoskop čtyř pilířů a podobně zde budou také stručně nastíněny, ale nebudou podrobně vykládány. Bude-li zájem, je možné uspořádat další kursy. I tak je toho na dva dny víc, než dost. Ráda bych, abyste si odnesli pochopení, a ne jenom teoretické znalosti. Chci Vás naučit vidět prostor okolo Vás v jiných souvislostech a umět ovlivnit jeho atmosféru za použití běžných prostředků jako je tvar, proporce, materiál a barva... s využitím předmětů, které jsou součástí Vašeho života. Nezastávám názor, že k dobrému feng-shui potřebujeme čínské výrobky, ke kterým nemáme vztah. Budu Vám předávat to, co se mi osvědčilo v praxi. Jako opravné prostředky Vás naučím používat i krystaly a zrcadla. Seznámím Vás i s praktickými znalostmi z oblasti ekologického stavění energeticky (a cenově) méně náročných a člověku (nejen biologicky) příjemných domů.

co je feng-shui - taoistický světonázor - teorie jin-jang - škola formy - škola kompasu - chi jako základní životní energie a její vlastnosti - sheng a sha chi - teorie 5ti elementů - voda zázračná, neznámá - pět elementů v prostoru a utváření atmosféry prostoru s jejich pomocí - barvy a jejich působení - stavby a jejich umístění v krajině - založení domu - místnosti v domě - praktické rady pro zařízení

Kurs bude vedený jak formou přednášky s kreslením příkladů na tabuli a ukázkami fotografií z reality a mé praxe, tak formou zážitkových cvičení tak, abyste si odnesli praktické zkušenosti. Barvotvorná lampa usnadní pochopení účinků barev na lidský organismus - viz foto z minulého kursu.

 

Kurs proběhne 24. - 25.4. 2004 v centru Prahy
 

V prostorách firmy Intent, v Ostrovní ulici číslo 30, v zadním traktu,
9.30 - 19 hodin s přestávkou na oběd.V sobotu sraz s registrací účastníků v 9 hodin, kdo zaplatil zálohu,
přineste prosím doklady o zaplacení (výpis z účtu)

Cena: 2500

Přihlášení a platba: mailem, nebo telefonicky - tereza@slunko.cz, 777 589 261
 Platba na místě.

Připravte si vlastní příklady, přemýšlením o tom, co důvěrně znáte, se naučíte nejvíc
Vezměte si barevné fixy nebo pastelky : )

Těším se TP