Víkendový kurs Feng-shui

8. - 9. 10. 2005

 v srdci Prahy - v podkrovním prostoru galerie Husova 9, Praha 1

Feng- shui je starobylé učení patřící do rodiny Taoistických nauk. Jeden z osmi pilířů Tao – moudrého pěstování života. Feng-shui se zabývá vazbami a vztahy mezi člověkem – konkrétním jedincem a prostorem – pracovním stolem, pokojem, domem, městem, krajinou… a časem.

Náplň kursu: co je feng-shui, jeho podstata, metody, prostředky - taoistický světonázor - teorie jin-jang - škola formy - škola kompasu - chi jako základní životní energie a její vlastnosti - sheng a sha chi - teorie 5ti elementů – čas a prostor - voda zázračná, neznámá - pět elementů v prostoru a utváření atmosféry prostoru s jejich pomocí - barvy a jejich působení - stavby a jejich umístění v krajině - založení domu - místnosti v domě – praktické rady pro zařízení - člověk v prostoru a prostor v člověku

 

Při našem setkání se budeme věnovat škole formy, tedy tomu, co vnímáme v prostoru vědomě skrze našich pět smyslů. Škola formy je pro utváření prostoru základní. Ani sebejemnější kompasová metoda nebude účinná, když je nesoulad ve škole formy. Nutným předpokladem je zvládnutí a opravdové pochopení teorie jin-jang a pěti elementů. Další teoretické základy pro feng-shui - osm trigramů Ba gua, hexagramy (kniha I-ting), ranná a pozdní nebeská sekvence, čtverec Lo shu, numerologické systémy, taoistický kalendář, horoskop čtyř pilířů a podobně zde budou také stručně nastíněny, ale nebudou podrobně vykládány. Toto je náplní dalších kursů. I tak je toho na dva dny víc, než dost. Ráda bych, abyste si odnesli pochopení, a ne jenom teoretické znalosti. Chci Vás naučit vidět prostor okolo Vás v jiných souvislostech a umět ovlivnit jeho atmosféru za použití běžných prostředků jako je tvar, proporce, materiál a barva... s využitím předmětů, které jsou součástí Vašeho života. Nezastávám názor, že k dobrému feng-shui potřebujeme čínské výrobky, ke kterým nemáme vztah. Budu Vám předávat to, co se osvědčilo v praxi. Jako opravné prostředky Vás naučím používat i krystaly a zrcadla. Seznámím Vás i s praktickými znalostmi z oblasti ekologického stavění energeticky (a cenově) méně náročných a člověku (nejen biologicky) příjemných domů. Kurs bude vedený jak formou přednášky s kreslením příkladů na tabuli a ukázkami fotografií z reality a mé praxe, tak formou zážitkových cvičení tak, abyste si odnesli praktické zkušenosti. Barvotvorná lampa usnadní pochopení účinků barev na lidský organismus.

 

V tomto krásném prostoru kurs proběhne:

Trvání oba dny cca 9.30 - 19 hodin s přestávkou na oběd.

Cena: 2500

Přihlášení, informace, platba: Tereza@slunko.cz, 777 589 261

 Do 20.9. je třeba uhradit zálohu 1500 Kč.
Platba na účet č. 644 369 0247/0100
variabilní symbol - Vaše datum narození ve formátu den, měsíc, rok, příklad: 07121956
 uveďte také na přihlášce, spolu s kontaktem na Vás.
Doplatek - 1000 Kč na místě.

Připravte si vlastní příklady, přemýšlením o tom, co důvěrně znáte,
se naučíte nejvíc

Vezměte si barevné fixy nebo pastelky : )

Těším se TP