Home Page Architektura Feng Shui Galerie Cesty

 slunko.cz


Feng-shui

Starobylé učení patřící do rodiny Taoistických nauk. Jeden z osmi pilířů Tao – moudrého pěstování života. Feng-shui se zabývá vazbami a vztahy mezi člověkem – konkrétním jedincem a prostorem – pracovním stolem, pokojem, domem, městem, krajinou… a časem.

Feng-shui – vítr a voda… voda jako životní esence a vítr, který ji uvádí do pohybu…

"...Čínské feng-shui nám dnes pomáhá obnovit starou evropskou schopnost vybrat si správné místo a být v něm spokojený..."
Václav Cílek - Krajiny vnější a vnitřní

Kurs seznámení s feng-shui

Učení má dvě hlavní školy – školu Formy a školu Kompasu.

Škola Formy se zabývá tím, co je projevené, co je zřejmé našim pěti smyslům. Jde o základní práci s prostorem, o měřítko, proporce, tvary, harmonii 5-ti prvků v barvách, tvarech, materiálech, vůních, zvuku… Není-li v pořádku Forma, jemné metody Kompasu příliš nepomohou.

Škola Kompasu

Metody této školy určují jemněji kvalitu Chi v různých prostorech a v různém čase. Jejich základem je kvalita největšího vstupu Chi do prostoru. K určení vlivů a charakteru Chi se používá kompas s informacemi na soustředných otočných kruzích – Lopan. Je mnoho metod Kompasu, je mnoho typů Lopanů, já používám tento, převedený do angličtiny:
Základní metody kompasu:

Bagua – metoda osmi projevů životní energie a jejich určení v prostoru

Ming Kua – je základem určení jedince z hlediska Feng-shui v prostoru – udává příznivé a nepříznivé směry a sektory z hlediska energetické konstituce jedince.

Bazhai – metoda určující příznivé a nepříznivé energie prostoru na základě hlavní dotace Chi.

Letící hvězda – metoda proměn energií prostoru v čase, nejjemnější metoda, která je vlastně horoskopem prostoru.

 

Pro dokonalé a přesné vyvážení energií je nutným vstupem i další z osmi nauk Tao - moudrého pěstování života - a tou je astrologie. V Taoistické tradici jde o horoskop Čtyř pilířů, kde jsou jednotlivé charakteristiky zrození převedeny do řeči jinu a jangu a pěti elementů, takže se dají přímo aplikovat pro potřeby feng-shui. Takto je možné prostor upravit naprosto na míru potřebám jednotlivce. Metody feng-shui bez konkrétního vstupu o jednotlivci v podobě horoskopu Čtyř pilířů jsou funkční na obecně lidské úrovni, maximálně s přesností na osm, nebo devět (metoda devítihvězdné Ki) životních skupin. Život však naštěstí nabízí variant mnohem víc : ). Co se týká metod Kompasu v prostoru, tak nejjemnější jsou různé metody Letících hvězd, ty umí postihnout charakter prostoru v jemných změnách a nuancích. Čistě matematicky může jít o 3 na 9vátou kombinací v jedné metodě, a ta se kombinuje s dalšími... Ale znovu upozorňuji ! Je-li nesrovnalost ve škole Formy, jemné metody Kompasu nepomohou!

 

Taoistická Astrologie

 

Astrologie je samostatným pilířem Tao – zdravého pěstování života. Dokonalé použití Feng-shui metod se bez ní neobejde. Základem je energetická konstituce jedince daná zrozením. Dále přistupuje hledisko času a neustálých proměn. Základní charakteristika jedince je dána v polaritě jinu a jangu a v charakteru pěti elementů – to jsou hlavně vlivy nebeské. Jako pozemský vliv vstupuje dvanáct energetických cyklů – tzv. Regentů, kterým byla pro srozumitelnost přiřazena zvířecí jména:

Krysa, Buvol, Tygr, Zajíc, Drak, Had, Kůň, Ovce, Opice, Kohout, Pes, Prase

Konstituce jedince vychází ze základní tabulky tzv. Čtyř pilířů. Zde se potkávají vlivy Země i Nebes. Výklad vychází jednak z váhy přítomnosti jednotlivých elementů, jinové, či jangové charakteristiky, dále z určení tzv. skrytých prvků, pojmenování vazeb mezi elementy a pozemskými Regenty...  k základní tabulce Čtyř pilířů přistupují ještě rozvojové skryté prvky, šťastné pilíře, pilíře života... a samozřejmě okamžité vlivy času.

Základní Čtyři pilíře vypadají třeba takto:

nahoře je vliv nebes, dole vliv zemský, vlevo vnitřní část osobnosti, vpravo její projev navenek, vlastní element člověka se nachází v nebesích v pilíři dne,  pozor tedy na zjednodušené výklady vycházející pouze z pilíře roku! V tomto případě, kdybychom použili dřevo z ročního pilíře, vlastně bychom Chi tohoto zrozence vyčerpávali směrem ven, i když v tomto případě by to bylo možné jako podpora kreativity, hlavně v intimní sféře, protože voda je silná.

"...Když byli Číňané ještě civilizovaným národem, tedy do vlády Mao Ce-tunga, přikládali velký význam zdraví svých domů. Dosahovali v této oblasti vyššího stupně pokroku a vynalézavosti, než my na Západě. Každému stavebním počinu předcházela konzultace s mistrem ve feng-shui, jakýmsi geofyzikem, čarodějem a státním úředníkem v jedné osobě..."

Roger de Lafforest - Domy, které zabíjejí