Home Page Architektura Feng Shui Galerie Cesty

 slunko.cz


Prosím o strpení, tato část bude doplněna o ukázky plánů a fotografie hotových realizací.

Projekty:

Obytná zóna - Prachatice
Bytový dům - Prachatice
Vstup do areálu Prachovských skal
Rodinné domy
Interiéry bytů, včetně kompletní rekonstrukce bytů panelových
Penzion - Jeseník

Realizace:

Interiér domu Malá Strana Praha 1
Rekondičně rehabilitační centrum DP hl. m. Praha a.s.
Přestavba a rekonstrukce rodinných domů v Čechách a na Moravě
Interiéry domů a bytů v Praze

 

Zamyšlení na téma stavby, stavění, architektura...

Spojení mezi prostředím, ve kterém žijeme - bydlíme, pracujeme, spíme, obchodujeme, milujeme se...  a stavem našeho těla, duše... je zřejmé. Stavba zajišťuje elementárně to, že na nás neprší a v zimě nám není zima, v létě není příliš horko... Ale vnitřní a vnější prostředí, které stavbou vzniká, má mnohem víc vlastností a zdaleka se nejedná jen o "estetiku", se kterou si lidé někdy pletou výraz architektura. Z hodnot měřitelných přístroji jde například o vlhkost vzduchu, přítomnost záporných iontů, elektromagnetické záření, radioaktivitu použitých materiálů, vliv podloží... Nálada, pocit příjemna, dobrá orientace v prostoru, nebo naopak vnitřní neklid...  se měří hůř, ale i zde existují metody, například taoistické feng-shui (viz jiná část těchto stránek), dále schopnosti jedince, které se nazývají citlivost, intuice, schopnost vhledu, telestezie (odborný název pro schopnost senzibility). Prostředí, ve kterém žijeme, má vliv na náš dobrý pocit, na naši výkonnost, na naše zdraví, na naše vztahy s druhými, se světem. Skrze pocity, které máme, emoce, ale hlavně podprahové vjemy zpětně prostředí může ovlivňovat i situace, ve kterých se v životě ocitáme. Mechanismus je jednoduchý - odpočinutý, zdravý, pozitivně naladěný člověk má určitě výhodu -  svou energii může svobodně použít pro realizaci svých cílů... existují i jiné, skrytější vazby. Tato stručně nastíněná hlediska je dobré vnímat nejen ve vztahu k místnostem, ale je dobré uvědomit si podobné vazby i ve větších celcích - dům, ulice, město, krajina...

Návod potvrzený praxí - v prostředí, které znáte, poslouchat hlavně svůj vnitřní pocit a nebát se říct nahlas, že nechci nerezové plechy s ostrými hranami do kuchyně, i když je to prý "moderní a high-tech" a zkusit si, jestli se na té židli za 25.000,- korun dá sedět... vím, že to zní jednoduše, ale dnes a denně se s podobnými nesmysly ve své praxi setkávám. Kolikrát jsem už od skvěle oblečených prodejců drahého interiérového zařízení slyšela, že kontrast je jedinečný kompoziční prvek - ano, samozřejmě souhlasím, ale dodávám, že je to velice silný prvek, který by měl být použitý s rozvahou. A že jsou taky jiné a že jsme teď všichni z těch všech kontrastů okolo unaveni. Mám za to, že je mnohem těžší vymyslet a vytvořit harmonii postavenou na jemnosti, ale že tato je hlavně v bydlení pro většinu lidí nenahraditelná. Pro většinu... jsou jedinci, kteří jsou výjimeční a potřebují i vymykající se prostor, toto se však dá poznat při práci s klientem. Jsme jedineční, a také pro různé činnosti potřebujeme rozdílnou atmosféru prostoru.

   

cit pro tvar a detail v obyčejné skříni chudé chalupy


Pro naladění úryvek z překrásné knihy Florindy Donnerové - Bytí ve snění, do češtiny přeložila Kateřina Zusková, vydala Dharmagaia 1998

.:


Vlivem podloží a materiálů na zdraví člověka a staveb se dlouhá léta zabývá pan
RNDr. Ing. Evžen Andres, toto je stručný úryvek z knihy
 "Jak odhalit tajemství geopatogenních zón",
 kterou vydal spolu s Václavem Vokolkem v nakladatelství Eminent v roce 2002

.:

" ...Každá živá buňka lidského organismu má své vlastní vnitřní napětí 60-80 mV. ... Lidský organismus je obrovský akumulátor elektrické energie, která udržuje život. " (srovnejte výklad taoistického lékaře, mistra feng-shui... pozn. TP) " ... Buňky člověka v geologicky nehomogenním a fyzikálně anomálním prostředí jsou vystaveny nepřirozenému namáhání. Vlivem zkratu dochází ke ztrátě elektrického náboje a ke snížení hladiny serotoninu v lidském organismu. Při poklesu hladiny serotoninu a jiných obraných látek v těle se člověk cítí v první fázi unavený, vyčerpaný, ospalý. Poté dochází ke ztrátě imunity a člověk může onemocnět nemocí, která si v jeho organismu najde vhodné slabé místo. Jsou to především choroby chronického charakteru. Vedle onemocnění onkologických to jsou velice často choroby srdeční, nervové, nejrůznější alergie, které se objevují především u dětí..."

Doktor Andres je geofyzik, který přes třicet let pracuje s virgulí a zároveň tuto metodu doplňuje měřeními pomocí přístrojů. Podle zákona dnes musí každý stavebník nového domu dokládat měření radonu v podloží. Pan Andres, který se léta snaží o normu, která by nařizovala zjišťování vlivů podloží na stavby, říká a dokládá (!), že toto řeší problém jen částečně. Za desetiletí své praxe nashromáždil údaje, které dokládají výše zmíněný fakt. I Číňané mají v systému feng-shui zmapované vlivy podloží - mluví se o dračích žílách a jejich křížení, na kterých se nesmí stavět...

S panem Andresem spolupracuji nejen při měření na pozemcích určených pro stavbu domů, ale pomáhá mi určovat i další stresující vlivy i uvnitř obývaných budov (radioaktivita konstrukcí, elektromagnetický smog).

Sonda pro měření půdního radonu a tudy vede geologická porucha - přímo na dům

     

    

Vodu pod povrchem naznačují v přehledném terénu rostliny a tudy teče (kolmo na potok) voda v zemní puklině

Feng-shui rozeznává i mnohem jemnější vlivy na člověka, než jsou geologické nehomogenity podloží. Vlivy konstrukcí, materiálů, tvarů, barev... Poruchy podloží mají ale zásadní význam a jejich vlivu se nevyhneme ani v pátém patře domu ve městě, i když zdánlivě nemá náš prostor s přirozenou Zemí nic společného.

Něco pravidel pana Václava Cílka z jeho knihy Krajiny vnější a vnitřní, vydané roku 2002 nakladatelstvím Dokořán:

.:


Pro inspiraci k širšímu vnímání našeho bytí doporučuji dále přečíst třeba cokoli od pana Zdeňka Neubauera, například knihu Biomoc...


 
Článek na téma "Architektura a udržitelný rozvoj", přečtěte si...